top of page
New Carla_edited.png

Børglums
Stemmer

Skaga FM

"Det er en fantastisk oplevelse"

Bag en afsides bakketop i Nordjylland hviler et tidligere middelalderligt magtcentrum. I vikingetiden tjente dette sted som kongsgård, og omkring år 1060 blev det ophøjet til et bispesæde. Midt i 1100-tallet blev det valgt som hovedsæde for præmonstratenserordenen i Norden. I dag er der hverken by, borgerskab, købmænd eller handelshuse, kun de hvide mure, der stadig står intakte - Børglum Kloster. Med over 1.000 års historie udgør klostret rammerne for Grummes Teaters vandreforestilling Børglums Stemmer. Skuespillerne portrætterer en række af de personer, der gennem tiderne har haft tilknytning til stedet, herunder digteren H.C. Andersen, adelsfruen Gudrun Rottbøll og skagensmaleren Marie Triepcke, som senere blev gift med P.S. Krøyer. 

 

Medvirkende: Sonja Oppenhagen, Søren Hauch-Fausbøll, Lotte Andersen, Kristian Halken, Carla Philip Røder og Kristian Grumme

Instruktør: Kasper Jacob Sejersen

Dramatiker: Simone Isabel Nørgaard

Komponist: Stig Christensen MUSICMIND

Spilletider

14.-16., 20.-23. og 28.-31. august 2024

Kl. 17.30 - 17.45 - 18.05 - 18.20 - 18.40

Pris: 

Alm: DKK 225

Pensionist: DKK 180

Studerende: DKK 180

Grupper (min. 6 pers.): DKK 180

Medvirkende

_CAM5224.jpg

Søren Hauch-Fausbøll som
Frederik Kiær de Kiærskiold
(1675-1738)

Frederik Kiærskiold, søn af en gårdfæster, rejste sig fra beskedne kår og opnåede en betydelig formue, som i 1715 gjorde det muligt for ham at erhverve Børglum Kloster. Han var kendt som en hård godsejer, der ikke skånede fæstebønderne. En af hans mest kontroversielle handlinger i bøndernes øjne var at nedlægge klosterets kirkegård. Han pålagde bønderne at rydde kirkegården og da de spurgte, hvad de skulle gøre med de døde, svarede Kiærskiold: "Smid dem i sumpen, de bæster." Men hans handlinger blev ikke uden konsekvenser, og snart blev han hjemsøgt af spøgelserne fra de døde. Kort efter sin egen død begyndte han selv at hjemsøge klostret.

Sonja Oppenhagen.png

Sonja Oppenhagen som
Gudrun Elisabeth Rottbøll 
(1890-1954)

Gudrun Rottbøll var datter af den kongelige hofapotekerfrue Andrea Müller og hendes mand, hofapoteker N. C. Müller. Hun blev opdraget med fine manerer og deltog i bal for at møde en passende ægtemand. En dag mødte hun Henning Rottbøll. Sammen fik de sønnen Christian Michael Rottbøll, kaldet Mik, der senere rejste til England og modtog sabotageuddannelse, før han blev modstandsmand under besættelsen. Gudrun Rottbøll var flere gange vidne til overnaturlige begivenheder på klostret. D. 26. september 1942 blev Mik likvideret, og på det tidspunkt, hvor henrettelsen fandt sted, så Gudrun Rottbøll Mik gå gennem stuerne. Som et symbol på hans død satte hun klostrets møllevinger i kors.

_CAM6895.jpg

Lotte Andersen som
Rosalie Frederikke Rottbøll
(1859-1925)

Rosalie Frederikke Rottbøll var kun 20 år gammel, da hun forlod København og flyttede til Vendsyssel, hvor hun blev omgivet af marker, kvæg og et stort antal mennesker. Hun blev gift med Christian Michael Rottbøll, den senere ejer af Børglum Kloster, og blev dermed frue på klostret. I sine dagbøger reflekterede hun over livet og den rolle, hun nu havde som leder af stedets drift. Selvom hun savnede København dybt, holdt hendes følelse af ansvar hende bundet til hjemmet. Hendes mand fulgte en politisk karriere og blev minister i København, hvilket ofte efterlod hende alene. I disse stille øjeblikke sad hun ved klaveret, hvor hun komponerede melankolsk og romantisk musik.

Kristian Halken.png

Kristian Halken som
H.C. Andersen
(1805-1875)

Den danske digter er i dag internationalt kendt. Under sine rejser til Jylland boede han på Børglum Kloster og foretog udflugter til Løkken, Rubjerg og Hjørring. Han søgte efter digteriske perler i området, men var ikke begejstret for den hårde vind. I et brev til en bekendt skrev han: "… men en sådan vedvarende vestenvind kan virkelig slå et menneske ned; på Børglum Kloster bor man nu, som på en bjergkam, vinden hvirvlede gennem alle gange, da jeg kom ned sidste onsdag; til Hjørring var det, som om jeg gik ind i Alperne, så mildt og godt...".

Kristian Grumme.png

Kristian Grumme som
Knud Sørensen
(1928-2022)

I 1958 blev Knud Sørensen ansat som landinspektør på Mors, hvilket gav ham en dybdegående viden om Nordjylland. Hans forfatterskab tog sin begyndelse i 1960'erne, hvor han gav skildringer af hverdagslivet, rytmerne og menneskeskæbner på tværs af forskellige genrer. En aften i 1962 var han og hans familie på vej til et familiebesøg i Vendsyssel. De besluttede sig for at tage en omvej forbi Børglum Kloster. Da de nåede frem, kunne de ikke finde klostret - det var forsvundet. Knud Sørensen og hans familie var kendte i området og troede, at udsigten fra klostret denne aften ville være turen værd. Men klostret var ikke at finde. Har Knud Sørensens bevidsthed narret ham, eller forsvandt Børglum Kloster virkelig den aften? Flere har siden haft lignende oplevelser med en pludselige forsvinden af klostret.

_CAM6447.jpg

Carla Philip Røder som
Marie Triepcke
(1867-1940)

Marie Triepcke blev født i 1867 på Frederiksberg. Hun modtog privatundervisning som maler og drog til Paris sammen med Anna Ancher for at studere. Under dette ophold mødte hun P.S. Krøyer. Hun var selv engageret i kampen for at give kvinder adgang til Kunstakademiet, hvilket først blev en realitet i 1924, hvor kvinder kunne deltage på lige fod med mændene. Marie Triepcke var gæst på Børglum Kloster, hvor hun blandt andet fejrede sin 20-års fødselsdag. Hun søgte til Nordjylland for at undgå den opmærksomhed, hun ofte modtog i København. Her skabte hun malerier inspireret af Vesterhavet og landskabet ved klostret.

Praktisk info

Forestillingen er en vandreforestilling, hvor publikum skal vandre på en planlagt rute, hvor der er indlagt seks stop. På de seks stop vil publikum kunne opleve en monolog omhandlende stedet og de personer, der gennem hundreder af år er kommet der.

 

Turen rundt er ca. 1 km og er desværre ikke kørestolsvenlig eller for gangbesværede.

Parkering

Der forefindes gratis parkering ved Børglum Kloster, Børglum Klostervej 255, 9760 Vrå. Der vil være hjælpsomme frivillige i området til at tage sig godt af jer ved ankomst.

 

Toiletter

Der er toiletfaciliteter ved Børglum Kloster til afbenyttelse før og efter vandreforestillingen. 

 

Forsyninger

Der er en hyggelig cafe, Cafe Vognporten, og en velassorteret museumsbutik, hvor det er muligt at forsyne sig før og efter forestillingen. 

 

Vejret

Det danske vejr er omskifteligt, og det har vi desværre ingen indflydelse på. Det er betingelserne for udendørsteater i Danmark. Derfor er det en god idé at klæde sig på, så man er forberedt på lidt af hvert. Grummes Teater vil som arrangør af vandreforestillingen Børglumss Stemmer hver dag holde sig opdateret på vejrforholdene og tage de nødvendige forholdsregler, så gennemførelsen af forestillingen får de bedste vilkår. For at undgå unødige aflysninger tages beslutningen om aflysning først ved den respektive forestillings påbegyndelse. Men du vil som publikum få refunderet hele billetprisen (eksklusive gebyrer) ved en eventuel aflysning.

Børglum 2024 Fonde copy.png
bottom of page